Terapija respiratornih oboljenja goveda bakterijske etiologije

Authors

  • Denis Čamo

Keywords:

Goveća respiratorna bolest, terapija

Abstract

Goveđa respiratorna bolest (BRD) je značajan uzrok gubitaka u intenzivnom govedarstvu, kako direktno kroz uginuća, tako i indirektno kroz smanjenje prirasta i ranije izlučivanje iz proizvodnje. Da bi se gubici smanjili na najmanju moguću mjeru uz rano prepoznavanje bolesti, neophodan je pravilan pristup terapiji i
odgovarajući izbor lijekova. Ovaj tekst ima za cilj da upozna ´čitaoce sa osobinama prije svega antimikrobnih lijekova i njihovoj primjeni u terapiji BRD-a.

Downloads

Published

2020-12-27

Issue

Section

Professional Papers (non peer review)