Primjena videozapisa u nastavi anatomije tokom COVID-19 pandemije

Authors

  • Nejra Kubat-Aščalić
  • Nedžad Hadžiomerović

DOI:

https://doi.org/10.51607/22331360.2022.71.3.415

Keywords:

Anatomija, COVID-19, edukacija, videozapisi

Abstract

U toku pandemije COVID-19 obrazovni proces pretrpio je velikemodifikacije, što se posebno nepovoljno odrazilo na nastavni proces iz predmeta anatomije na fakultetima medicinske grupacije. Isti su se tradicionalno oslanjali na praktičan rad s anatomskim preparatima (kadaveri, organi, kosti), a sve navedeno se u potpunosti moralo preseliti u online okruženje. Veliki broj ustanova značajno je poboljšao kapacitete e-učenja kao jedinog efektnog rješenja u novonastaloj situaciji. Za potrebe što relevantnijeg prikaza anatomskih preparata, na Katedri za Temeljne nauke veterinarske medicine Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta priprema ni su videozapisi kao značajna inovacija i pomoć studentima u savladavanju zahtjevnog gradiva. Studenti su putem upitnika izrazili zadovoljstvo videolekcijama kao alternativnoj metodi poučavanja. Poseban značaj za studente predstavljala je neograničena mogućnost pregleda materijala, odnosno ponavljanja, što se posebno intenziviralo u toku pripreme ispita.

Downloads

Published

2022-12-18

Issue

Section

Professional Papers (non peer review)