Animalni otpad i rizik od zoonoza - Osvrt na područja Bosne i Hercegovine i regiona

Authors

  • Aida Bešić Katedra za kliničke nauke veterinarske medicine, Veterinarski fakultet Univerzitet u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.51607/22331360.2023.72.1.119

Keywords:

Animalni otpad, dobra praksa, jame grobnice, stočna groblja, zoonoze

Abstract

Animalni otpad je obiman organski supstrat sa jasno definiranim higijenskim, ekonomskim i ekološkim determinantama. U cjelini, nužno je animalni otpad posmatrati sa više aspekata, kako u interesu javnog zdravlja i higijene, tako i ekoloških standarda. Za sve vrste animalnog otpada potrebno je imati mjere neškodljivog uklanjanja, utilizacije i zbrinjavanja. Mnogobrojne su podjele animalnog otpada iz kojih posebno izdvajamo: životinjske leševe, klaoničke konfiskate, sporedne proizvode klanja, feces, urin, itd. Navedeni predstavljaju rizičan biološki otpad, koji sadrži velike količine patogenih mikroorganizama te dovode do nastanka širokog spektra oboljenja kod drugih životinja, ali i kod ljudi. Razlaganje životinjskih leševa i klaoničkog otpada dovodi do kontamininacije tla i podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdijevanje kako u domaćinstvima tako i na farmama. Evidentne su kategorije animalnog otpada, koje su kao takve navedene u Zakonu o veterinarstvu Bosne i Hercegovine (BiH) sa naznačenim uputama o zbrinjavanju istog.
U Evropskoj uniji su detaljno regulirani postupci s animalnim otpadom i nusproizvodima istih, što nije slučaj u BiH, gdje su evidentni mnogobrojni propusti i problemi s odlaganjem istog. U radu su navedene neke značajke u vezi sa problematikom upravljanja animalnim otpadom u BiH, kao i u zemljama okruženja.

Downloads

Published

2023-04-18

Issue

Section

Professional Papers (non peer review)