Etiologija mastitisa goveda u Bosni i Hercegovini

Authors

  • veterinaria Journal Veterinaria Sarajevo
  • Maksimovic Zinka
  • Muftic Abdullah
  • Rifatbegovic Maid

Keywords:

mastitis, Candida spp., Staphylococcus aureus, koagulaza negativne stafilokoke

Abstract

Mastitisi su jedna od najznačajnijih oboljenja mliječnih goveda. Mnogi faktori mogu uticati na pojavu bolesti, ali se najznačajnijim smatraju biološki agensi, i to u prvom redu bakterije. Ovo istraživanje je za cilj imalo izolaciju i identifikaciju uzročnika mastitisa na farmama mliječnih goveda u Bosni i Hercegovini. Ukupno je, standardnim bakteriološkim i mikološkim pretragama, obrađeno 95 uzoraka od životinja sa kliničkom ili subkliničkom formom mastitisa. Veliki broj izolata mogao se svrstati u grupu uzročnika zaraznih mastitisa (48.4%). Najveća prevalenca je zabilježena za rod Staphylococcus (64.2%), i to S. aureus (42.1%) i koagulaza negativne stafilokoke (22.1%). Od nekontagioznih uzročnika mastitisa izolovane su bakterije koje pripadaju rodovima Escherichia, Streptococcus, Trueperella, Klebsiella, Citrobacter, Pasteurella i Pseudomonas, dok je mikološki dokazan samo rod Candida.

Downloads

Published

2020-11-24

Issue

Section

Professional Papers (non peer review)